Veksø Fastelavnsklub
Fastelavn i Veksø siden 1910 

 

Forberedelse af optoget 2009

                  Følg løbende med her og se hvordan vi bygger fastelavnsoptoget op.
                  Hovedtemaet 2009 bliver Askepot. Efter hver arbejdsdag lægges
                  der nye billeder ind helt frem til fastelavnssøndag d. 22. februar 
                  
                 God fornøjelse 
                                              Finn Lustrup 

Torsdag d. 8.januar 2009

Traditionen tro mødtes alle optogets deltagere, ryttere, kuske, hjælpere, og de der skal udklædes og bemande vognene. Som vi gjorde det op til fastelavnen 2008 skete det også denne gang i den hyggelige krosal på Veksø kro. Bestyrelsen havde sørget for en sildemad og en velsmagende gang gule ærter og efter indtagelsen af dette, fordelte alle sig i deres grupper. Ryttere, kuske, klovnevognens mænd samt folkene fra Hovedtemaet hver for sig. På mødet aftaltes hovedtemaet samt hvad klovnevognen skal illustrere af begivenheder fra 2008 på satirisk vis og lige det vil forblive en hemmelighed, indtil vognen ruller ud fastelavnssøndag. Hovedtemaet bliver i år Askepot, hvilket ikke har været et tema før i klubbens snart 100-årige historie.

Herunder er der en billedserie fra den hyggelige sammenkomst 

 

                       Lørdag d. 10. januar 2009


Kl. er 9. og vi er ankommet til Slagtergårdens lade, hvor det hele skal bygges op. Fra venstre 
Per Voigt, Svend Aage Rasmussen, René Olsen (klovnevognen) og Kenneth Stjernholm Nielsen,
som er med for først gang.


Og inde i ladens dyb ser vi fra venstre Franz Hjort, Claus Nielsen (Smed) og Jan Pedersen


Andre fra klovnevogne kom også over til Slagtergården, men det var for at hente deres vogn, som
de arbejder på ovre hos Svend Olsen i Kirkestræde og den vil vi først få at se igen Fastelavns-
søndag, når den er færdig.


En oprydning var nødvendig ovenpå ladens loft, inden vi kan starte på vognbyggeriet.
Her er et lille udpluk af skilte og plader fra forgangne års optogUden vogne ingen optog og de ankom sidst på formiddagen.


Begge vognene tilhører nu Fastelavnsklubben og øverst står en vogn vi lige har fået
foræret.


Jan Jørgensen der har klaret transporten sænker den nye vogn ned.
 


OK! den vogn er vist ikke klar til at komme ud at køre i år. Per og Uffe Larsen besigtiger


Vognen skal igennem en større omgang for at blive klar, så her har vi vist et sommerjob foran os.


Begge vogne er nu kørt ind i laden og Finn Lustrup tv. og Ole Suhr i midten samt Svend Aage ser til.
Det var ikke så meget vi fik klaret i dag, men vi har fået overblik over hvad vi mangler, 
som skal købes ind, så vi for alvor kan komme i gang næste lørdag.

                       

                          Lørdag d. 17. januar 2009


Kl. er 9. og vi er igen ankommet til Slagtergårdens lade. Den nye fladvogn er kørt ud, men blot
for at blive splittet ad og som Svend Aage er gået i gang med.

(Foto: Finn Lustrup)


Det var måske alligevel for tidligt at fladvognen fik bunden fjernet, for vognen ville have været 
mere anvendelig som "arbejdsbord" med bund. Kenneth er gået i gang med at grundmale træerne,
der sidste år blev anvendt til Peter Plystemaets 100 meterskov. De skal bruges til at lave figurer.
Så vidt muligt genbruges materialerne. I baggrunden ses alle planlæggerne.

(Foto: Finn Lustrup)

 

Den allerførste lægte i årets fastelavnsoptog skrues her 
på af Franz. Samtidig er det også den første lægte til det
der skal ende med at blive til slottet i Askepot.

(Foto: Per Voigt)


Per og Franz sætter ramme op til slottet som samtidig skal være et skab indvendig i vognen.

(Foto: Finn Lustrup)


Højden er altid vigtig og der tages mål på den måde, at vognen skal kunne køre ud og ind af
laden i baggrunden, så får vi ikke problemer med at komme rundt omkring i byen.

(Foto: Finn Lustrup) 


Kenneth og Finn grundmaler synkront de ny plader, der blandt andet skal anvendes på slotsvognen.

(Foto: Per Voigt)


Vi mangler stadig at modtage endnu en vogn, hvor Askepots karet skal opføres. Vi var heldige
med vejret, tørt og 1 grads varme, så er det ladesiggørligt at male udendørs.

(Foto: Per Voigt)
 

Kenneth maler videre og Per er ved at optegne streger til at skære efter.

(Foto: Finn Lustrup)Sådan kommer slottet til at se ud forfra med tårne og spir.

(Foto: Finn Lustrup)


Søren Benthin midt for kom på et visit. Søren, der faldt ned med en helikopter 27 september 2008,
skulle have været med i optoget, men står over, da han stadig er under genoptræning. Tv. Jimmi
Jørgensen og i samtale med Søren, Lau Rasmussen næstformand i Fastelavnsklubben.

(Foto: Finn Lustrup)                       


Dette billede har måske ikke så meget med
fastelavn og vognbygning at gøre og så
alligevel. for det er taget ved Slagtergården
og viser det flotte vejr vi havde denne dag.

(Foto: Per Voigt)

                          Lørdag d. 24. januar 2009


3. lørdag: "Savførerarbejde" Finn Olsen fører stiksaven og Per og Franz holder øje med, om stregerne
nu også følges.

(Foto: Finn Lustrup)


Så er der taget fat på figurerne og med Disneys tegneseriefigurer til at se efter, tegnes de op til
en størrelse, der kan ses. 

(Foto: Per Voigt)

 

Med "morgenkaffen" stående på pladen kan det vel ikke gå helt galt.

(Foto: Per Voigt)


Vogn nr. 2 Jørgen Hindkjærs vogn er ankommet og Peter Mosby er i gang med de indledende forbe-
redelser til det der skal ende med en græskar-karet.

(Foto: Finn Lustrup)


Per har lavet nogle skitser til kareten og Franz ser, hvordan det kan omsættes til en virjkelighed.

(Foto: Finn Lustrup) 

 
Slotspladen er kommet op igen og nu sætter Per tårnene på. Poul Kennov og Franz ser til.
Tårnene er genbrug fra Colosseum i 2007.

(Foto: Finn Lustrup)


Vi var ret heldige med vejret, der lå på milde +3 grader.

(Foto: Finn Lustrup)
 

Finn O og Franz har fået de første figurer over, de skulle gerne ende med at blive
til motivet til højre.

(Foto: Finn Lustrup)


Kenneth skruer løs på slottet.

(Fotos: Per Voigt)


Jan Pedersen (store Jan) sætter lægter på karetvognen,

(Foto: Finn Lustrup)


Finn L har gjort de næste figurer klar til skæring, den lille musefamile på det lille billede.

(Foto: Finn Lustrup)                       


Her er det tårne som Franz bearbejder sammen med Finn O og Peter ser til.

(Foto: Finn Lustrup)


Ofte kigger der nogen forbi hos os. Her er det de to kuske: Jesper Bak Jensen tv. og Jens Peter
Christensen th. der skal køre slotsvognen. De er kommet op for at inspicere vognen og se efter
at udstyret er i orden.

(Foto: Finn Lustrup) 


Per og Kenneth arbejder på tårnene.

(Foto: Finn Lustrup)


Midt i billedet i blå jakke er det Fritz Jørgensen, i samtale med Jan og Jimmi. Fritz var selv deltager i 
optoget for 10 år siden. Til højre har vi Claus Smed og søn.

(Foto: Finn Lustrup)


Kenneth højt til vejrs er ved at save på fronten af slottet.

(Foto: Finn Lustrup)


Når man sådan ser på det, er det tilsyneladende ikke så meget, der er sket denne lørdag, men
det skal man nu ikke lade sig narre af, for det er først senere i forløbet, at det for alvor bliver synligt.

(Foto: Finn Lustrup)

                                 Lørdag d. 31. januar 2009


4. lørdag: Holdet er mødt og nyder en "kop kaffe" inden formiddagens arbejde påbegyndes
Jan Jørgensen, Lau og formanden, Poul Neumeyer med glassene i hånden.

(Foto: Finn Lustrup)


Finn Lustrup fortsætter med at producere figurer. Den her skal blive til Bum, der har reddet sig en ordentlig
portion ostehapser! 

(Foto: Per Voigt)

 

Der skæres, der tegnes og der bygges på vognene.

(Foto: Per Voigt)


Jacob Tøfting svinger malerkosten på slotsgavlen

(Foto: Finn Lustrup)


Peter og Per har fået opsat den første plade på karetvognen. Igen en god gang genbrug. I optoget
1996 var netop denne plade billetluge i biografen "Filmen 100 år". http://fastelavn.net/1996.htm 

(Foto: Finn Lustrup) 

 
Se så! siger Jimmi - Et næsten færdigbygget skab og til venstre ses det, der skal blive til kogepladsen
i askepots køkken.

(Foto: Finn Lustrup)


Per og Peter er nede på gulvet for at ordne plader til kareten.

(Foto: Finn Lustrup)
 

Vognhjulene til kareten er fundet frem.

(Foto: Finn Lustrup)

 
Franz og Per har Prototypen på tårne til slottet klar.

(Foto: Finn Lustrup)


Jimmi og Jan Jørgensen er ved at skære ud til skabslåger -------------- Som sættes op her!
I baggrunden skærer Finn O figurer sammen med
Svend Aage og Ole Suhr kigger på.

(Fotos: Per Voigt)

 
Poul Kennov er en glad mand, han har fået lov til at        Peter Mosby takker af for denne lørdag, hvor vi igen var
grundmale kareten                                                    heldige med vejret. Overskyet og et par graders varme.

(Fotos: Per Voigt) 

                   Lørdag d. 7. februar 2009


5. lørdag: Dagen starter festligt med at fejre Svend Aages fødselsdag. Det er godt nok først
på tirsdag, men det ville da være ærgerligt at vente så længe.

(Foto: Finn Lustrup)


Der skulle rykkes i dag på begge vogne og det blev der. Kenneth maler karetdør og Per og Peter
er ved at sætte de første elektrikerrør, så den anden af siden kan blive til græskar-kareten. 

(Foto: Finn Lustrup)

 

Jimmi og Uffe sætter slotsplade på den anden vogn.

(Foto: Finn Lustrup)


Der monteres på karetvognen.

(Foto: Finn Lustrup)


Poul Kennov har taget fat på at male det, der skal blive til gulvbrædder i Askepots

(Foto: Finn Lustrup)
 

 
Græskarret har taget form - Elektrikerrørene er monteret.

(Foto: Finn Lustrup)


Svend Aage havde armeringsplast liggende hjemme. Det blev hentet og "Smed", Poul Neumeyer
og Peter Mosby hæfter det fast.

(Foto: Finn Lustrup)
 

Gulvet er nu malet på slottet.

(Foto: Finn Lustrup)

 
Så er der klar til at slottet kan males. Finn maler taget lyserødt og Uffe holder malerbøtten. Jan holder bare øje

(Fotos: Per Voigt)

 

Der var stof til overs fra Peter Plys` honningkrukke og det kan bruges til græskarret.

(Fotos: Per Voigt)


Vi var igen utrolig heldige med vejret, der bød på
mildt og diset vejr og ingen regn, hvilket er forud-
sætningen for, at der kan males i det fri.

(Foto: Per Voigt)


Jan Pedersen har taget fat med en malerpensel om det så er synet af det, der har fået Svend Aage
til at melde sig ind hos de buddhistiske munke i Stenløse, skal ikke kunne siges.

(Foto: Per Voigt)


Fronten af Slotsvognen har fået en stribe lyserødt tag.

(Foto: Finn Lustrup)


Kl. er 12. og så er det ved at være fyraften. Er vi langt nok i forhold til at der kun er 14 dage og
2 arbejdslørdage tilbage inden fastelavns søndag? Det ved vi meget mere om, når vi afslutter
næste lørdag.

(Foto: Finn Lustrup)


Helt slut er det ikke. Inde i laden er "Store Jan" i gang med at lave tårne til slottet.

(Foto: Finn Lustrup)


Per Voigt limer, så spiret kan sættes på.

(Foto: Finn Lustrup)


- Og det er så det han gør her. På tirsdag aften har vi aftalt at mødes på Veksø kro og male
figurer. De er nu skåret og for de flestes vedkommende "tusset" op. Meldingerne ovre fra Klov-
nevognen er, at det skrider planmæssigt frem, men ingen billeder  derfra, ellers er hemmeligheden
jo afsløret.

(Foto: Finn Lustrup)

          Tirsdag d. 10. februar 2009


Så blev det tid til figurmaling og det foregår på Veksø kro, hvor der er varmt og rart at være.
De fleste af figurerne er her linet op og Kenneth er klar med sort maling.

(Foto: Finn Lustrup)


Poul Kennov og Poul og Jan Pedersen lurer lidt på, hvad de skal gå i gang med. 

(Foto: Finn Lustrup)
 

Finn har givet sig i kast med muse-soldaterne

(Foto: Per Voigt)


De blege figurer bliver lidt efter lidt mere farverige.

(Foto: Finn Lustrup)


Forrest ses den figur, der skal sidde på fronten af slottet.

(Foto: Finn Lustrup)


Musen Tim og det billede der er anvendt som model.

(Foto: Per Voigt)Per har sat sig over med hornblæseren.

(Foto: Finn Lustrup)
 


Sidste hånd er ved at blive lagt på den.

(Foto: Finn Lustrup)


Musesoldaterne bliver "iklædt deres blå uniformer.

(Foto: Per Voigt)

 
Der er lang vej endnu.

(Foto: Finn Lustrup)


Så gælder det Askepot, der skal stå på trappen.

(Foto: Finn Lustrup)


Poul Kennov er i gang med den gode fe. Og det er lige det han selv skal være i optoget. Jan forsøger
at styre penslen med den blå farve på obersten.

(Fotos: Per Voigt)
 

Igen Jan, men nu med musene, der er ved at sy Askepots kjole.

(Foto: Finn Lustrup)Sådan ser det ud lidt på afstand.

(Foto: Per Voigt)

 
Musene i Askepot er brune og det bliver de så!

(Foto: Finn Lustrup)

 

 Vi nærmer os afslutningen på aftenens arbejde.

(Foto: Finn Lustrup)


Der resterer stadig en del, som kræver endnu et fremmøde.

(Foto: Finn Lustrup)

               Lørdag d. 14. februar 2009


6. lørdag: Tjae! kl. er 09.30 og her sker bare ikke noget. Hvorfor ikke? - fordi vi ikke kunne vognene
ud. Den forreste vogn manglede  2 hjul da vognens bremser skulle laves, men Jørgen Hindkær skulle
være på vej. Jørgen kom, men blot for at fortælle, at det først ville ske mandag.

(Foto: Finn Lustrup)


Der skulle arbejdes i dag, så ved hjælp af en donkraft fik vi alligevel vognen skubbet ud. 

(Foto: Finn Lustrup)

 

Per Voigt, der i år har 15 års jubilæum, er ved at staffere karetsiden med sølvspray.

(Foto: Finn Lustrup)


Indenfor monteres græskarrets stof af Kenneth og Peter Mosby.

(Foto: Finn Lustrup)


Slottet var lidt fladt på langsiden. Jimmi og Uffe er gået i gang med at lave en karnap

(Foto: Finn Lustrup)
 

 
Besøg får vi masser af. Her er det Søren Benthin på cykel, der har fundet Frank Larsen, der stoppede 
for et par år siden, men derfor kan man jo godt komme og se hvordan det går.

(Foto: Finn Lustrup)Her er det sørme en hest, der også lige er kommet forbi for at følge med i, hvor langt vi er nået!

(Foto: Finn Lustrup)

 
OK! hesten havde også sin ejer, Mogens Lindorff fra Ølstykke med. Mogens har gennem mange år
deltaget som rytter i optoget. 
 

(Fotos: Per Voigt)

 

På slotte arbejdes der med karnappen og nu er der fundet græs frem til græskarret. Græsset er
genbrug fra sidste års Peter Plys.

(Fotos: Per Voigt)


Karnappen, som mest af alt ligner en postkasse får lagt slotsfarven. Øverst monteres tårnspir 

(Foto: Per Voigt)


Det var et helt fantastisk vejr at arbejde i. Kun en let vind -1`C og masser af solskin,. Vejrmæssigt
har vi været utrolig heldige i år. På det højre billede ses det vinterklædte landskab bag Slagtergården.

(Fotos: Per Voigt)


Så "sås" der hurtigvoksende græs.

(Foto: Per Voigt)


Finn Olsen og Franz monterer det sidste tårnspir. I mellemtiden er der vokset planter op af
græsset.

(Foto: Finn Lustrup)


Normalt saver man ikke i græs, men det var jo frostvejr.

(Foto: Finn Lustrup)


Det ser noget rodet ud på vognen, men det hører med.

(Foto: Finn Lustrup)


Alle har ret til et fedt køkken. I hvert fald Askepot. Det er lige det Uffe sørger for.

(Foto: Finn Lustrup)


Skal der mere grønt på?

(Foto: Finn Lustrup)


Kom ikke og sig at Jan ikke laver noget. Når Jan han 
maler så bliver alt malet - også saven, der lå under det
vognhjul der skulle være grønt.

(Foto: Per Voigt)


Peter skærer hul i græskarret, så der også kan kigges ud fra den side.

(Foto: Finn Lustrup)


Slotsfronten har fået vinduer i tårnene og spir.

(Foto: Finn Lustrup)


Middagsstemning i Slagtegården - Ingen grund til panik, vi skal nok blive færdige til næste
søndag.

(Foto: Finn Lustrup)


Det skal også lidt græs på bagenden.

(Foto: Finn Lustrup)


Den første fugl har sat sig til rette på Askepots skab. Fuglen har "oversomret" på Slagtergårdens
loft i laden.

(Foto: Finn Lustrup)


Så skal vi forsøge, at få vognen uden hjul ind i laden igen kørende på donkraften.

(Foto: Finn Lustrup)


Det lykkedes at få den ind igen på den måde.

(Foto: Finn Lustrup)


Traditionen holdes, hvor vi spiser sammen den ene arbejdslørdag. Det foregår på Veksø kro.
Her er det Formanden Poul Neumeyer, der serverer gule ærter for Henrik Hansen.

(Foto: Finn Lustrup)


Så er der serveret

(Foto: Finn Lustrup)


Fra venstre, Svend Aage, Henrik, Jan, Smed og Poul.

(Foto: Finn Lustrup)


Igen fra venstre, Jimmi, Per, Uffe og Peter - Og sådan sluttede denne arbejdslørdag.

(Foto: Finn Lustrup)

                Søndag d. 15. februar 2009


Vi er igen på Veksø kro. De gule ærter er spist og figurerne er fundet frem. Nu skal de gøres færdige.
Det var vi to der sørgede for og her er den ene, Per Voigt. I baggrunden er det VAT 85, der er
startet på kulisserne til deres teaterforestilling i foråret.

(Foto: Finn Lustrup)


- Her den anden, Finn Lustrup, der har taget fat på
sytøjet. 

(Foto: Per Voigt)
 

Godt at der er noget at se efter, når der skal males.

(Foto: Per Voigt)


Ren teamwork. Her har Per overtaget sykurven med musene.

(Foto: Finn Lustrup)


Alle figurerne er nu malet og mangler bare at blive streget op. Det vil ske på tirsdag og så er de
klar til at blive monteret på vognene på lørdag.

(Foto: Finn Lustrup)Vi afslutter denne billedserie med den listige kat!.

(Foto: Per Voigt)

                  Lørdag d. 21. februar 2009


7. lørdag og dermed også vores sidste arbejdsdag. Flot
ser der ud bag slagtergården, der nu har fået Kong Vinters
farver og det holder tørt, hvilket er det vigtigste.

(Foto: Finn Lustrup)


Finn Olsen har stillet sig i slotsvognen, hvor den første af de nye figurer er kommet op. 

(Foto: Finn Lustrup)

 

Det er ikke æggepunch der brygges her af Poul Kennov. Æggepunchen venter vi med til i morgen
på turen. Nej det er blot inventar til Askepots køkken, der er fundet frem.

(Foto: Finn Lustrup)


Peter Mosby sætter vinduer i græskarret, mens Peter Byrgesen fra klovnevognen kigger på. Den
vogn er helt færdig, men afsløres først i morgen søndag.

(Foto: Finn Lustrup)


Finn Olsen og Uffe har taget fat på at montere figurerne. De blev endelig færdiggjorte i tirsdags

(Foto: Finn Lustrup)
 

 
Græskarret har fået monteret grønne stængelhjul.

(Foto: Finn Lustrup)Så kom der mus og en grum kat på vognen.

(Foto: Finn Lustrup)

 
Renè fra klovnevognen med sin søn Boris i snak med Kenneth. Hvis Boris også en dag vil være med
her, vil han være 3. generation af den gren, der startede med Svend Olsen, der stadig er deltager.
 

(Fotos: Per Voigt)

 

Det er sidste arbejdsdag, men Per Voigt er nu ikke til eksamen ved det grønne bord. Det er kun
lidt grønt til pynt på græskarret, der her tegnes op.

(Fotos: Finn Lustrup)


Finn Lustrup er ved at sætte lidt liv på slottet og monterer tagsten. Det vil dog næppe 
afstedkomme ros fra en tømrer. 

(Foto: Per Voigt)


Poul Kennov agerer køkkenmontør i Askepots køkken.

(Fotos: Per Voigt)


Musen Tim er noget vred.

(Foto: Per Voigt)


Uffe klarer stigen så må Per og Peter tage sig af monteringen. 

(Foto: Finn Lustrup)


Så har slotssiden også fået sten og figurer. 

(Foto: Finn Lustrup)


Peter Scott kom på besøg med hesten, der skal bære ham rundt i morgen.

(Foto: Finn Lustrup)


Så kom Mor Inge også ud og beså de næsten færdige vogne.

(Foto: Finn Lustrup)


Så for pokker! Nu har Askepot brændt maden på!

(Foto: Finn Lustrup)


Kenneth tager sig af de sidste penselstrøg på bagsiden af en figur, der endnu ikke er monteret.
Det bliver den heller ikke før i morgen, da den rager så højt op, at vognen ikke vil kunne komme
ind i laden.

(Foto: Finn Lustrup)


Den gode fe har anbragt sig på en bænk i græsset sammen med den sønderknuste Askepot, der
drysses over med tryllestøv.

(Foto: Finn Lustrup)


Et par fugle fra sidste års optog har fået plads på bagenden af kareten.

(Foto: Finn Lustrup)


Og lakajen står klar til at åbne for Askepot.

(Foto: Finn Lustrup)


Jan, Poul K, Per og Peter ser ikke utilfredse ud med dagens bedrift og det har de nu heller ikke
grund til. Selv om det så lidt sort ud for 14 dage siden, er vi nu alligevel kommet dertil, hvor vi
skulle være, hvilket ikke mindst skyldtes gunstige vejrforhold.

(Foto: Finn Lustrup)


Slotsfronten er også blevet færdig med Askepot på trappen med en tabt sko.

(Foto: Finn Lustrup)


Lidt reklame for vores hjemmeside skal der også være og den kunne så anbringes på bagenden.

(Foto: Finn Lustrup)


I skabet er Askepots balkjole hængt op. Den kjole som musene og fuglene syede til hende

(Foto: Finn Lustrup)


Slotsvognen er færdig. Nu også med kost.

(Foto: Finn Lustrup)


Ups! "Store Jan" kommer med endnu en vogn. Den når vi altså ikke at bygge på! Det skal vi nu
heller ikke. Det er musikvognen der ankommer og der skal blot monteres nogle nodeplader på
vognsiderne, så er den klar.

(Foto: Finn Lustrup)

Dermed nåede vi at gøre vores del af optoget klar i år. Børnefastelavnen afholdes et par timer
efter dette billede er taget og så er der nok nogle, der lige skal have det sidst klargjort af deres
kostumer.

                   Mandag d. 23. februar 2009
                           Oprydning


Dermed er Fastelavns søndag 2009 historie og det er alt hvad der hidrører optoget og faste-
lavn i Veksø i øvrigt også ved at blive. Lige på nær den store Fastelavnsfest i Multihallen d. 28.02. 

 
Vi er igen i Slagtergården og vognene holder, hvor de blev efterladt efter optoget. Skrumaskinerne
er ladet op og klar til at afmontere.


Uffe bringer Askepots kjole og puden med skoen i sikkerhed og skiltene er afmonteret på Folke-
køkkenet.Peter Mosby har fjernet græskarret og Per Voigt har taget fat på kareten.


Der arbejdes koncentreret.


Svend Aage rækker op til Uffe, der står på loftet over laden, hvor de brugbare ting opbevares.


Stille og roligt fjernes alt fra vognene. Vejret var igen med os med et par graders varme og
ingen vind af betydning.


Folkekøkkenet er forsvundet og nu er det slotsvognen, der står for tur.


David, Sebastian, Peter Byrgesen og Rene melder færdig arbejde på deres vogn.


Store Jan og Per er også ved at have gjort kål på slotsvognen.


Så er kareten også afmonteret og Jørgen Hindkær kan få sin vogn tilbage. De andre 2 vogne
tilhører Fastelavnsklubben. 


Svend Olsen og David pakker traileren med det, der skal på genbrugspladsen. Det er kun små
træstykker, der ikke kan genbruges. Det er ikke kun i Slagtergården der ryddes op. Ude på gaden 
har der også været folk på til at fjerne flagstænger og skilte samt rydde op i Bygaden. Kl. 12 var vi helt færdige.
Kun hæstepærer og enkelte papirsblomster mindede om, at der blev afholdt fastelavn i Veksø for mindre
end 20 timer siden.


Efter den dåd fortjener vi en frokost og den blev indtaget i Svend Olsens garage. I øvrigt samme
sted hvor klovnevognen bygges. Fra venstre Ole Suhr, Svend Aage, Per Voigt, Peter Mosby,
Svend Olsen. Fra højre, Kim "købmand" (Tilnavnet stammer fra dengang Kim var komis hos den købmand, der lå
hvor pizzariaet nu ligger) Store Jan, Jimmi, Jan P, Lau Rasmussen


Fra venstre: Uffe, Smed, Lau.


Fra højre: David, Poul Neumeyer, Svend Olsen, Peter, Per, Svend Aage og Ole Suhr.


Med en skål i Høker snaps takker vi af for denne omgangs vognbyggeri og vender tilbage i 2010
med et forhåbentlig flot optog til 100års jubilæet. Klik her og se billeder fra Fastelavns Søndag.

© Finn Lustrup 2009

Hvis du har problemer eller spørgsmål til dette Web-sted, kan du kontakte Finn Lustrup.
Senest opdateret: 24. februar 2009.