Fastelavn 2005

Hovedtema


HC Andersen


I anledning af HC Andersens 200 års "jubilæum" besluttede Veksø Fastelavnsklub på det indledende møde d. 8. december 2004, at HC Andersen skulle være hovedtemaet i optoget.
På denne side vil det herefter være muligt at følge med i løbende, hvordan et par "tomme" vogne ender med at blive udsmykket med kulisser fra nogle af HC Andersens mange eventyr.


Onsdag d. 8. december 2004


Foto. Finn Lustrup

Traditionen tro mødes ryttere, kuske og folkene på vognene for at hilse på hinanden, da vi først ses alle sammen igen fastelavns søndag. Lige så traditionelt sker det til et stykke smørrebrød og et glas øl og en dram. Et af formålene med mødet er også at få aftalt hvad årets hovedtema skal være samt hvad "klovnevognen" skal beskrive fra det nu næsten forgangne år.


Fotos: Finn Lustrup

Ofte er det ren nostalgi ved disse møder, hvor pudsige episoder fra de tidligere fastelavnsoptog genopfriskes.


Foto: Per Voigt

Så er der taget fat på HC Andersen-temaet. Der kigges på skitser til vognkulisser og det noteres, hvilke figurer mændene på vognene skal udklædes som.


Foto: Per Voigt

"Bøsserne" fra klovnevognen har også sat sig sammen for at finde ud af, hvad de vil lave og det forbliver i øvrigt som en velbevaret hemmelighed, indtil fastelavns søndag.


Foto: Finn Lustrup

 

Mødet i Pejsestuen på Skibstedgård er ved at være slut. Søndag d. 2. januar starter vognbygningen i Slagtergården.


Søndag d. 2. januar 2005


Og  det gjorde den så. De nye plader, der skal bruges til kulisserne, blev grundmalet. Dette foregår som vanligt i slagtergårdens lade under opmuntrende tilråb fra de omkringstående. 


Plusgraderne betød at malingen tørrer hurtigt, som er betingelsen for at vi kan komme videre.


En betingelse er også, at vi har nogle vogne at bygge på og den første, den store vogn ankommer her til Slagtergården med transporten.


De første lægter blev monteret med det samme.


Her højt til vejrs ankommer den lille vogn, som i øvrigt stod langt ude på en mark.

Fotos: Finn Lustrup


Torsdag d. 6. januar 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
Lørdagene alene rækker ikke, så her er vi nogle stykker, der er rykket ind i varmen på Veksø kro for at strege motiverne op til eventyrene på vognsiderne. Her er det Den lille havfrue, der så småt toner frem på pladen.

Foto: Finn Lustrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-Og tilsvarende bliver dette til Den standhaftige tinsoldat.

Foto: Per Voigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De firkantede plader skæres til og vil herefter være klar til at blive malet.

Foto: Per Voigt


Lørdag d. 8. januar 2005


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er hele holdet mødt og der tages igen fat på vognene i Slagtergården

Foto: Finn Lustrup


Der arbejdes med at gøre begge vogne klar til påsætning af kulisseplader, hvilket
 ikke var helt uden problemer i den tiltagende storm. Til sidst afstedkom det, at
arbejdet måtte indstilles.
                                            Foto: Finn Lustrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Veksø kro i ly for stormen kunne malerarbejdet påbegyndes.
                                            Foto: Finn Lustrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der manglede stadig at blive optegnet motiver. Her er det en lang plade, der skal
prydes af Hyrdinden og skorstensfejeren.
                                               Foto: Per Voigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterhånden som malingen påføres toner se-værdige motiver frem.
                                            Foto: Finn Lustrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lille havfrue er kommet i sit rette element.
                                            Foto: Finn Lustrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om vi ikke har meget tid til at få vognene gjort klar, holder vi traditionerne
med en fællesspisning sammen med folkene fra klovnevognen. Bordpynten ...Tja!
                                                Foto: Finn Lustrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuen var sild, gule ærter og skipper labskovs.
                                            Foto: Finn Lustrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klovnevognen bygges et andet sted i byen og herfra kan der ikke vises billeder,
da det skal forblive en hemmelighed indtil Fastelavns søndag, hvad den kommer
til at forestille.
                                            Foto: Per Voigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltidet sluttes af med en god ost af de meget skarpe!
                                        Foto: Finn Lustrup


Tirsdag d. 11. januar 2005


Male- og tegneholdet er igen aktive og her er det motivet med Fyrtøjet,
der farvelægges.


                                                              Foto: Finn Lustrup


-Og her er det Den standhaftige tinsoldat, der tager form.

                                                Foto: Finn Lustrup


Endnu et motiv fra Fyrtøjet farvelægges.

                                                    Foto Finn Lustrup


Der tegnes stadig nye motiver f.eks. Den lille pige med svovlstikkerne, som nu
er klar til at blive farvelagt.
Inspirationen til mange af motiverne er hentet fra bogen H.C. Andersens eventyr
 og Lis-Eva Klausbøls illustrationer.


                                                           Foto: Finn Lustrup


                    Torsdag d. 13. januar 2005


Så er der igen gang i fastelavnsværkstedet og malerpenslerne. Her er det
 "Hvad fatter gør", der får kulører.

                                               Foto Per Voigt-Og her er det en situation fra Fyrtøjet, der får lagt sidste hånd på værket.

                                                    Foto Finn Lustrup


Den lille havfrue blev den første kulisse, der blev færdig og klar til at pryde en
vognside. Inspiration til dette billede og flere andre er hentet fra Bottos & Co's lydvægge.

                                                                Foto: Per Voigt


                        Lørdag d. 15. januar 2005


Vognbygningen foregår stadig kun lørdage og på den "store" vogn er 
"Den flyvende kuffert" kommet på plads. 
                                                       
HC Andersen og høj hat hører uvægerligt sammen. En sådan må vi jo så også have
med i optoget.
Klods Hans` ged, som blev fremstilet til HC Andersen-temaet i 1999,
blev fundet frem fra gemmerne på Slagtergårdens loft.


Rimfrost på tagene i Slagtergården - Det er en kold fornøjelse at bygge
fastelavnsvogne.


Varme er der til gengæld på Veksø kro, hvor kulisserne fremstilles.
"Den standhaftige tinsoldat" er ved at være færdig.


Der er også godt gang i "Den flyvende kuffert".


Her er der blevet taget fat på "Hyrdinden og skorstensfejeren".


-Og her arbejdes der med "De vilde svaner" og "Prinsessen på ærten".

                                                Fotos: Finn Lustrup


                        Tirsdag. 18. januar 2005


Maleriet er i gang igen og noget af det der tager tid, er at male alle madrasserne i Prinsessen på ærten


Aktiviteten er stor, men nu er det  til at se en ende på det hele.
En glad malermester er nået langt med Hyrdinden og skorstensfejeren.

                                    Fotos: Finn Lustrup


   Lørdag. 22. januar 2005Lørdag morgen kl. 9. Motiverne er nu bragt over til de vogne de skal sidde på,
for at finde ud af hvordan de kan placeres og hvordan det vil tage sig ud.
Nogenlunde på denne måde vil motiverne komme til at sidde på vognene.
Nogle af motiverne er ikke helt færdige, så de blev båret tilbage til kroen. Et af dem er prinsessen på ærten, hvor dronningen er ved at blive "glimret"

Fotos: Finn LustrupDet er ikke kun vognene der forberedes til fastelavn. 
I og rundt omkring Veksø er der heste, der skal gøres klar til en..
....ridetur i "frisk" vintervejr

Foto modtaget fra Peter Scott


Lørdag. 29. januar 2005

 Tilbage i Slagtergården. Nu handler det om montering af kulisserne
 og diverse effekter, bl.a. et uddateret juletræ til eventyret, Grantræet.


Foto: Finn LustrupEn efter en monteres kulisserne og det nervøse fløjl er sat op til
 at illudere himmel under Den flyvende kuffert.

Foto: Finn LustrupDen "lille" vogn  - Nu med Hyrdinden og skorstensfejeren og De hvide svaner.

Foto: Per VoigtEventyrerne, Prinsessen på ærten og Tommeliden er på plads

Foto: Finn LustrupLørdagens arbejde er til ende. Vognene er stort set færdige
 og kun få detaljer mangler. Det må vente til næste lørdag

Foto: Per VoigtKlovnevognens mandskab melder vognen færdig i Svend Olsens lade, hvor værket betragtes.
-Og det bliver ved det, for hvad der bliver set på afsløres først Fastelavns søndag.

Foto: Finn Lustrup


 

Det kunne ligne en gang pyromani, men det er svovlstikker, der afbrændes for at blive
klæbet fast nedenunder kulissen med den lille pige med svovlstikkerne

Vi er nu færdige og der er tid til at slappe af, inden det for alvor går løs i morgen, Fastelavns søndag.

Den helt færdige "store" vogn.

Der mangler blot at blive gjort klar til at sætte indkørsel forbudt skilte op
for enderne af Bygaden og den opgave er i gode hænder
.

Fotos: Finn Lustrup