Veksø Fastelavnsklub
Fastelavn i Veksø siden 1910

horizontal rule 

 

1992

horizontal rule

Fastelavns søndag d. 1. marts 1992

Hovedtema: Gøngehøvdingen

Klovnevognen: Tycho Brahe

horizontal rule

Sidst på denne side 50 året for fundet af bronzealderhjelmene i Brøns Mose
med mindestene rejst af Veksø Fatelavnsklub

 

Klik på billedet og se opbygning af vognene til Gøngehøvdingen

Hold da op for et vejr vi fik i år til fastelavnoptoget i Veksø. Hele lune 12 grader og en svag vind
Jeg tror, at flere af os havde fået alt for meget tøj på.


Morgensamling


Så er vi endnu en gang samlet enfastelavns søndag i slagtergården for at tage fat på en
rundtur i og omkring Veksø. Klovnene havde festlige slogans på ryggen.


Prinsesse Mogens Wøldike.


Alle er klar til at rykke ud, når klokken bliver 9.


Jens Erik og Poul Neumeyer dukker op i døråbningen,


Frank Gønge sørger for flagene til forriderne.


John Jørgensenhar fået sin fane sat fast i holderen, og Henrik Hansen er ved at få anbragt sin fane

MorgenparadeSå er Gøngekroen kommet ud i Veksø Bygade.


Og her kommer en af de flotteste og mest originale vogne, som klovnene har bygget. Kalundborgfærgern
Tyhco Brahe.


Det gode vejr har nok trukket ekstra mange ud til morgenparaden.


De mange uheld der havde været med DSBs nye færger Ask og Urt og klovnene har døbt des færge Tycho Brahe.


Her ud for Brøndstedgårds have.


Det er noget helt særligt med fastelavn og modlys i bygaden.


Ryttere med flotte rød-hvide hestedækkener har været nede og vende vedKøbmanden ved Hovevej.


Med solen i ryggen på Veksø Bygade.


Nogle af gøngerne har sat sig godt tilrette på kærren.


Det er Jens Erik og Frank i tidstro kostumer.


Så er der afgang til Hydrotanken.


Færgen danner bagtrop.

Hydrotanken


Første stop efter morgenparaden. Rytterne er ankommet til Hydrotanken.


Lisbeth er rundt med velsmagende æggepunch.


Mangler der ikke lige et hestedækken her.


Og så er der tid til en Cecil.


Mon færgen skal have tilført lidt diesel.


Kærren beses.


Her har vi så klovnene. Fra venstre er det Arne Erik. Så må det være Lau. Den næste kan jeg ikke se hvem er,
men så har vi Ole Suhr, og den sidste tror jeg er Kim Vinholt.


Her er de trukket ind på værkstedet.

Kelsted


Ankomst til Kelsted.


Mange var kommet ud i det smukke forårsvejr.


Kærren i Kelsted. Pigen er Katja behrends.


Kong Poul.


Frank og Heine fårlidt at drikke.


Jens Erik med en kop kaffe.


Rytterne i Kelsted.


Beboere i Kelsted. Fritz isamtale med Hanne Fallesen.


Der er tid til en snak,


Så er der afgang.


På vej til det næste besøgssted.

Skibsted


Og det er skibted,


Hvor vi har indtaget en af parkeringspladserne.


En svensk kaptajn med 2 af sine nevøer.

Maglehøj Allé


Hygge i gøngekroen.


Det er vist guldøl, der indtages.


Heine, Mogens, Ole og Poul Jensen.

Slottet


Så er vi nået helt ud til slottet.


Hvor Tycho Brahe holder pause.


Færgen er udsmykket med plakater

Frokostpause


Så det frokosttid, hvor Franz Hiort og Finn Olsen ses til højre.
 

Jens Erik på vej i huset.


Der snakkes.


Poul holder vist en hest.


Frank og Hanne ude til højre.


De satiriske plakater studeres.


Så er tid til at tage eftermiddagsturen.

Sted?


Jeg ved faktisk ikke hvor vi er henne her.


Klovnene har lavet en gønge til Svend Gønge.


Men her står Lau.

Veksølund


Så er der besøg på kunstmuseet Veksølund.


Her er der plads til alle vognene.


Alle optogets 3 kulissevogne ses her.


De toppede brosten passer perfekt til kærren.


Frank hjælper til med serveringen og Peter Schott er stået af sin hest.


Plakaten fortæller at er slut med høstfester i Veksø. Til gengæld har byen nu en teaterforening.


En enkelt svensk soldat var med i optoget.

Korshøj Lyspunktet


Ankomst til Korshøj og det første besøg.


Færgen har lagt til kaj i Lyspunktet.


Også her nyder man forårsvejret.


Kong Poul holder audiens.

Korshøj Troldholm 3


Lige ovefor Lyspunktet ligger Troldholm 3, og dem skal vi også besøge.


Der er kun en enkelt tilbagei gøngekroen

Skibstedgård


Det kunne godt ligne skibstedgård, vi her besøger.

Præstegården


Her er vi ved Veksø Kirke og aflægger præstegården et besøg.


Kim Vinholt forsøger vist at lokke lidt mønter ud af en stakkels publikum.


I baggrunden har vi præstboligen. Den tidligere Annexgård.

Eftermiddagsparade


Vi er nået til paraden i bygaden, og det gode vejr har lokket mange mennesker til.


Flotte ryttere i bygaden.


Jens Erikhar et godt udsyn til publikum.


Sikke et arbejde, dee har været med at bygge den.


Og så kommer færgen sejlende.


Der er rigtig mange detaljer, der er væd at studre, hvis man kan nå det.
 

Er det ikke bare et flot syn med alle de mennsker.


Der bliver vinket ud til publikum fra gøngekroen.


Fstelavnsfanerne tager sig flot ud hos forriderne,Henrik og John.


Rytternehar fået udleveret deres køller. Tv. kunne det være Mogens Lindorff.


Der er en, der har lagt hatten.


Gøngekroen ud for ejendomsmægleren.
 

På vej hen for at vende ved købmanden.


Og så følger kærren.


Flagene i bygaden er med til at sætte stemning.


Klovnene har god hjælp af byens skiltemaler Peter Ubbesen, der har lavet skiltene til færgen.


Så er det slut med paraden, og nu venter tøndeslagningen.

Tøndeslagning


Kulminationen på det hele er tøndeslagningen, som her er gået i gang.


Og for tøndens vedkommende venter der slag efter slag.


Her er nogle billeder, der er taget med tele.


Tønden er flot dekoreret.


Man må hellere dukke hovedet.


Henrik har vist lige slået, og nu kommer John til.


Publikum føler slagets gang.


Og der bliver jublet, især når der er en der rammer ved siden af.


Peter Schott er klar til at ride frem.

Kattekongen


Tønden er slået ned, og nu skal kattekongen have sin krone på.


Og det har han fået her.


Kattekonge 1992 blev Børge Spiegelhauer,
som er kronet på behørig vis. Fotograf: Ukendt.


Efter tøndeslagningen samles mennesker ved Slagtergården.


Vognene er nu parkeret i Slagtergården, og de der har lyst kan gå ind og se dem.                       

                                                           © Finn Lustrup 1999/2023

50 året for fundet af Veksøhjelmene i Brøns Mose

Onsdag d. 29.juli 1992


En egnet mindesten var fundet på Lyfagrunden i Måløv. Vi var nogle stykker fra Veksø ude at se den.
Jens Erik Andersen, Jørgen Andersen  og Svend Olsen. Efterfølgende blev den gravet op og sendt til en stenhugger,
der indgraverede den.

Tirsdag d. 15.september 1992


Flagene var hejst på Hovevej ved Veksø Skole.


Og det var der en god grund til. Netop på 50 års dagen for fundene af hjelmene fik Veksø helt ekseptionelt lov til
 at låne hjelmene fra Nationalmuseet en enkelt dag. Naturligvis under bevogtning, da hjelmene regnes for det
 mest betydende fund efter solvognen. Her står de i en montre på Veksø Skole.


Veksø skoles børn fik lov til at opleve begivenheden.


Jo det var en helt særlig dag.


Borgmester Lone Lunding Olsen holdt tale.


Og der var godt med tilhørere.


Her ved siden af Lone står Alfred Olsen, og han var med som tørvegraver i 1942 til at finde bronzealderhjelmene
og grave dem op af Brøns Mose.


Så dukkde det lokale politi op i form af Dennis Christiansen og John Nielsen fra VAT85.


Museumsfolkene, Rita Jensen og Karin Christensen også fra VAT85 holdt godt øje med hjelmene.


Men hvad er nu det. Lykke Nøhr, Mogens Nielsen og Finn Lustrup i kostumer fra Svend Knud og Valdemar var på vej
for at stjæle hjelmene.


Og det udviklede sig til en drabelig kamp inde på skolen.


Herefter var de tid til at gå ned til Brøns Mose og se mindestenen.

Her langs husene i Brøndsted.Her står stenen så og venter på at blive afsløret.


Jens Erik fra Fastelavnsklubben siger nogle ord. Det er fastelavnsklubben, der har afholdt alle udgifter til stenen.


Alfred Olsen var naturligvis blandt tilhørerne.


Og Alfred fik æren af at afsløre stenen.


Og her er den så med inskriptionerne. Drengen ved siden kunne godt være Rasmus Vinholt


Så kunne alle tage stenen i øjesyn.


Rigtig mange Veksøborgere tog del i begivenheden.


Det var virkelig en stor dag for Veksø.

Søndag d. 20.september 2023


Vi var slet ikke sluttet med fejringen. Her er vi samlet på bygaden ved Skibstedgård.


Fatelavnsfanerne var fundet frem, og så var der igen vandring til Brøns Mose.
 

Jens Erik holdt igen en tale ved stenen.


Hvem han er, og hvorfor han var kommet vides ikke,
men han var fra Ledøje-Smørum kommune.


Alfred deltog naturligvis igen, og det var ved at gå helt galt, da Alfred var ved at køre ud over skrænten,
men han blev heldigvis reddet i sidste øjeblik.

Der blev hygget i græsset.Og efter 50 år så blev tørvegraviningen genoptaget.
Bent Stiesdal fra Stenløse Historiske forening viser og
fortæller om det specielle tørvegravsredskab.


Det har været hårdt arbejde at grave tørv, skal jeg hilse
og sige.


Det gav sørme resultat. Der blev fundet flere hjelme
 

De blev overdraget til Borgmesteren.


Henny Suhr og Birthe Neumeyer har fundet en plads i græsset.


Ovenpå det er det tid til en bajer. Fra venstre Mogens Wøldike, Frank Larsen, Poul Neumeyer,
Arne Erik Sørensen, Jens Erik Andersen, Ole Suhr og Lau Rasmussen.

                                                                         Foto Finn Kæraa og Finn Lustrup

                                                                        © Finn Lustrup 2023