1987


Fastelavns søndag d. 1. marts 1987

Hovedtema: Sommer i Tyrol

Klovnevognen: Skoleskibet


1987 fastelavnen faldt sent det år 1.marts, men kulden var der stadig med -6 grader.
til gengæld var det et flot solskinsvejr. Igen vil jeg takke bidragsyderne der ud over
mig selv har stillet billeder til rådighed:
Poul Neumeyer, Lisbeth og Arne Sørensen, Aksel og fra nogen, jeg desværre ikke har fået registreret.

God fornøjelse Finn Lustrup/2019.Morgensamling i Slagtergården og flotte udklædninger fra hovedtemaet, Sommer i Tyrol.
Aksel, Harry og Mozart havde taget opstilling.


Rytterne på ders flotte dekorerede heste.


Vognene bliver beundret i Slagtergården inden udkørslen.


Ja der var en røver i købmandsbutikken henne på hjørnet af Hovevej, som Lise Hansen fint fik markeret.


Musikvognen med Lises plakater. Det bliver bemærket, at der er i Skibstedhallen er sat et skur op, hvilket ikke har vakt
tilfredshed. Niels Bertelsen, der var den første oldermand i Veksø Borgerlaug havde solgt sit hus på hjørnet af Veksø Bygade
og Kirkebakken. Hans Christensen Skibsted blev valgt som ny oldermand.


Den lader vi bare stå.


Poul Neumeyer og Jens Erik i Slagtergården.


Som altid Poul i et flot kostume.


Kejseren, Jens Erik har sat sig i vognen.


En lille hilsen til hesten.


Afgang fra Slagtergården.


-Og atter en vogn ruller ud.


Og her er optoget på morgenparade i bygaden.


I Veksø, der på daværende tidspunkt ikke havde nogen skole, var der en kreds af borgere, der ihærdigt prøvede at etablere
en privatskole. Det lod "Klovnevognen" ikke gå upåagtet hen- En rigtig piratskole, med sine egne skoleelever, vakte jubel.
På tavlen står der: Lone er dum! Her hentydes til  den senere borgmester, Lone Lunding. Paradoksalt nok var det netop i
Lone Lundings "regeringsperiode", at Veksø fik sin egen kommunale skole.


Det er godt at have en hat, der kan skygge lidt for solen.


Poul Neuneyer.


Piratskolen ud for Slotsgyden.


De tilskuere der var morgenfriske kunne nyde synet af det flotte optog.


Rød/hvide farver både på heste, ryttere og fanerne. Det kan vist ikke blive mere dansk.


Første stop er som tidligere igen UNO-X tanken ude ved Frederikssundsvej hos Lisbeth og Arne Sørensen.


Og den hvide hest er parkeret ved værkstedsbygningen.


Og bag denne holder Piratskolen.


Kusken her blev siddende og passer på hesten.


Her har vi de artige skoleelever. Fra venstre Lau Rasmussen, Ole Suhr, Jørgen Hansen, Arne Sørensen og Peter Prior.


Lau har raslebøssen parat.


Servering inde i værkstedshallen.


Men der er også udendørsservering til rytterne.


Optoget 1987 er nok et af de flotteste vogntog, der er lavet.


Humor mangler der ikke :-)


Så forlades benzintanken.


For at tage ud på Vandtårnet.


3. år med solskin, men dog ikke i knap så ekstrem kulde som de foregående år: Optoget
ankommer til Kelsted. I baggrunden ses Veksø børnehave.


Rytterne kan vel næppe tage sig flottere ud end her på denne frostklare Fastelavns søndag. 


Efter rytterne følger kulissevognene.


Temaet er sommer i Tyrol, men sommer er det bestemt ikke, hvor deltagerne kommer gående. 
Forrest Jens Erik Andersen efterfulgt af Poul Neumeyer og to lakajer.


Så er der serveret! og kanonfotografen (Mogens Wøldike) er parat til at forevige situationen
i Kelsted.


Klovnevognen, Skoleskibet Veksø har lagt til kaj ud for Kildevej 4.


-Og fra Sommer i Tyrol ses Den hvide hest.


I modlys forlader rytterne Kelsted bevæger sig ned mod Maglehøj Allé.


- Og så ruller Sommer i Tyrol også af sted.


Hvor vi er henne og hvem manden er ved jeg ikke, men billedet synes jeg skulle med.


Til gengæld ved jeg at dette er Jens Erik.


Henrik Hansen på Manfred ved Skibstedgård


Optoget har gjort holdt på Veksø Bygade.


På den måde kan man jo også se de udklædte deltagere på tæt hold.


Veksø Bygade ved Hovevejs udmunding.


Solskin - Ryttere med røde veste og højt humør.


Et flot syn. Parade i Veksø Bygade op til tøndeslagningen med forridere og de to faner.


Og her med den malede tønde i baggrunden ud for Veksø Kro.


Der hilses pænt på publikum.


Kareten ses her med Veksø kro som baggrund.


-Og den hvide hest med bemanding.


En bil var der også, men uden motor!. Traditionen påbyder nemlig, at der kun må være
hestetrukne køretøjer i optoget. Men hvor den flot lavet.


Et flot udsmykket optog ud for Skibstedgård.


Og så klovnevognen til sidst


Fantasien fejler ikke noget, når der laves optog


Peter Prior klar med raslebøssen.


Igen var der mange, der var mødt op for at se på.


Sommeren er kommet til Veksø for en kort stund.


Musikerne er hoppet af vognen for at blæse et stykke.


Hvad mon der bliver sagt her?


Det var åbentbart sjovt.


Så er det nu, der skal spyttes i bøssen.


Tilskuerne til paraden og tøndeslagningen har klædt sig
fornuftigt på.


Tøndeslagningen er netop gået i gang til de sidste stråler fra solen den første dag i marts 1987.


Klar med køllen.


Det sidste bræt blev slået ned af Søren Hansen.


Med kronen på hovedet og til musik ledsages han til Slagtergården.


Tak for denne gang og så alligevel ikke...Ude på Korshøjgårdsvej blev der afholdt travløb med mere d. 20.juni 1987 og klovnevognen, Priatskolen, der stadig var
intakt fik en ekstra præsentation. Nu med Poul Neumeyer som skoleelev.
 


© Finn Lustrup 1999/2009/2020