Veksø Fastelavnsklub
Fastelavn i Veksø siden 1910 

 

1987

Fastelavns søndag d. 1. marts 1987

Hovedtema: Sommer i Tyrol

Klovnevognen: Skoleskibet


3. år med solskin, men dog ikke i knap så ekstrem kulde som de foregående år: Optoget
ankommer til Kelsted. I baggrunden ses Veksø børnehave.


Rytterne kan vel næppe tage sig flottere ud end her på denne frostklare Fastelavns søndag. 


Efter rytterne følger kulissevognene.


Temaet er sommer i Tyrol, men sommer er det bestemt ikke, hvor deltagerne kommer gående. 
Forrest Jens Erik Andersen efterfulgt af Poul Neumeyer og to lakajer.


Så er der serveret! og kanonfotografen (Mogens Wøldike) er parat til at forevige situationen
i Kelsted.


Klovnevognen, Skoleskibet Veksø har lagt til kaj ud for Kildevej 4.


-Og fra Sommer i Tyrol ses Den hvide hest.


I modlys forlader rytterne Kelsted bevæger sig ned mod Maglehøj Allé.


- Og så ruller Sommer i Tyrol også af sted.
Afgang fra Slagtergården.


-Og atter en vogn ruller ud.


Henrik Hansen på Manfred ved Skibstedgård


Optoget har gjort holdt på Veksø Bygade.


På den måde kan man jo også se de udklædte deltagere på tæt hold.


Solskin - ryttere med røde veste og højt humør.


Rytterstop Veksø Bygade/Hovevej 


Et flot syn. Parade i Veksø Bygade med forridere og de to faner.


Der hilses pænt på publikum.


Kareten ses her med Veksø kro som baggrund.


-Og den hvide hest med bemanding.


En bil var der også, men uden motor!. Traditionen påbyder nemlig, at der kun må være
hestetrukne køretøjer i optoget.


Et flot udsmykket optog.


I Veksø, der på daværende tidspunkt ikke havde nogen skole, var der en kreds af borgere, der
ihærdigt prøvede at etablere en privatskole. Det lod "Klovnevognen" ikke gå upåagtet hen
- En rigtig piratskole, med sine egne skoleelever, vakte jubel overalt. På tavlen står der:
Lone er dum! Her hentydes til  den senere borgmester, Lone Lunding. Paradoksalt nok var
det netop i Lone Lundings "regeringsperiode", at Veksø fik sin egen kommunale skole.


Tilskuerne til paraden og tøndeslagningen har 
klædt sig fornuftigt på.


Tøndeslagningen er netop gået i gang til de sidste stråler fra solen den første dag i marts 1987

Fotos: Finn Lustrup

© Finn Lustrup 1999/2009

 

Hvis du har problemer eller spørgsmål til dette Web-sted, kan du kontakte Finn Lustrup.
Senest opdateret: 03. februar 2009.